206 ceb5cf85cf81cf89cf80ceb1cf8acebaceadcf82 cebfcebcceacceb4ceb5cf82 cf84ceb7 cebacf84cf80 cf80cf81cebfcf82 cf84ceb7cebd ceb5cf85cf81

EU ISRAEL

  • [H ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΩΜΟΥΣ – ΕΔΩ Φωτογραφία: CCFD – Terre Solidaire]

Δουβλίνο, 14/03/2024: Σήμερα, η Comhlámh, εξ ονόματος ενός συνασπισμού 206 ευρωπαϊκών ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, υπέβαλε αναφορά στην Επιτροπή της ΕΕ, στο Συμβούλιο της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητώντας την αναστολή της συνεργασίας ΕΕ-Ισραήλ Συμφωνία Σύνδεσης υπό το πρίσμα των άνευ προηγουμένου απωλειών αμάχων και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης κρίσης στη Γάζα. [ΕΔΩ]

Η επιστολή έχει υπογραφεί  από το Ελληνικό Δικτύο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ και τον Ελληνικό κλάδο IPPNW/ Greek Affiliate of IPPNW.

 


President Ursula von der Leyen

Executive Vice-President Valdis Dombrovskis

European Commission

Mr Charles Michel

President of the European Council

Ms Roberta Metsola

President of the European Parliament

Prime Minister Alexander De Croo

Presidency of the Council of the European Union

Mr Josep Borrell

High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy

Αναστείλετε τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ!

Υπό το πρίσμα των θανάτων και των δεινών που υφίσταται ο παλαιστινιακός λαός, ορισμένες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ενώθηκαν για να συντάξουν επιστολή προς τους ιθύνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία ζητούν την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ λόγω της παραβίασης των ρητρών της εν λόγω Συμφωνίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ελπίζουμε ότι η αναστολή της Συμφωνίας μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο για την ΕΕ να ασκήσει την επιρροή της για να μειώσει την έκταση του ανθρώπινου πόνου και της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι σαφές ότι η πολιτική της ΕΕ μέχρι σήμερα έχει αποτύχει σε αυτό το πλαίσιο. Δείτε την επιστολή και το έντυπο υπογραφής παρακάτω.

Παρακαλώ σκεφτείτε να υπογράψετε το συντομότερο δυνατό. Η προθεσμία υπογραφής λήγει στις 16 Φεβρουαρίου 2024.

Οι οργανώσεις που υπογράφουν καλούν την ΕΕ να αναστείλει τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ λόγω της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το κράτος του Ισραήλ. Οι εν λόγω παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνιστούν παραβίαση των ρητρών “ουσιωδών στοιχείων”, σύμφωνα με τις οποίες η συμφωνία εξαρτάται από τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών από τα μέρη. Καταδικάζουμε απερίφραστα όλες τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, ιδίως τις δολοφονίες αμάχων και καλούμε τις αρμόδιες αρχές να τις διερευνήσουν χωρίς καθυστέρηση.

Ο σημερινός πόλεμος του Ισραήλ κατά της Γάζας προκαλεί μαζικές απώλειες μεταξύ των αμάχων, εκτεταμένη καταστροφή των πολιτικών υποδομών και εκτοπισμό της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού της Γάζας. [1] Το σύστημα υγείας στη Γάζα έχει καταρρεύσει, νοσοκομεία έχουν βομβαρδιστεί και καταστραφεί, υγειονομικό προσωπικό έχει σκοτωθεί. Ο πληθυσμός της Γάζας διατρέχει άμεσο κίνδυνο λιμού και θανάτου από μεταδοτική ασθένεια. Αυτό είναι αποτέλεσμα των βομβαρδισμών της Γάζας και του αποκλεισμού από το Ισραήλ των τροφίμων, του νερού, των καυσίμων, των φαρμάκων, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της διακοπής του αποχετευτικού συστήματος. Πρόκειται για σαφείς, καλά τεκμηριωμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων.

Ωστόσο, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κυβέρνηση του Ισραήλ δεν ξεκίνησαν το 2023. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πριν από αυτή την περίοδο είχαν διαπραχθεί σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεταξύ αυτών των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συγκαταλέγεται η ίδρυση και επέκταση των παράνομων εποικισμών στη Δυτική Όχθη, η οποία οδηγεί, μεταξύ άλλων, στην απαλλοτρίωση ιδιωτικής γης που ανήκει σε Παλαιστίνιους, στον φυλετικό διαχωρισμό λόγω της αναγκαστικής έξωσης Παλαιστινίων και της κατεδάφισης των περιουσιών τους, σε ένα κλίμα ατιμωρησίας για τους δράστες της βίας των εποίκων και την εμπλοκή των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας στην εν λόγω βία, καθώς και σε περιορισμούς της ελευθερίας μετακίνησης των Παλαιστινίων. [2] Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την ανησυχία του ότι ο αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας (πριν από τον Οκτώβριο του 2023) “ισοδυναμεί με συλλογική τιμωρία των κατοίκων της Γάζας και (ανησυχεί) για τις αρνητικές επιπτώσεις του στην άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και άλλων δικαιωμάτων του Συμφώνου, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε βασικές και σωτήριες για τη ζωή υπηρεσίες”. [3]

Η ΕΕ θεωρεί ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί ουσιώδες στοιχείο των συμφωνιών σύνδεσης της ΕΕ με τις χώρες εταίρους. Οι διατάξεις της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ αναφέρουν ότι τα μέρη ιδρύουν τη σύνδεση “λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που αποδίδουν τα μέρη…[ ] στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, οι οποίες αποτελούν την ίδια τη βάση της σύνδεσης-“… και το άρθρο 2 αναφέρει ότι

“οι σχέσεις μεταξύ των Μερών, καθώς και όλες οι διατάξεις της ίδιας της Συμφωνίας, βασίζονται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών, οι οποίες καθοδηγούν την εσωτερική και διεθνή πολιτική τους και αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της παρούσας Συμφωνίας”.

Η παραβίαση των λεγόμενων ρητρών “ουσιωδών στοιχείων” επιτρέπει στην ΕΕ να καταγγείλει ή να αναστείλει πλήρως ή εν μέρει τις συμφωνίες, σύμφωνα με το άρθρο 60 της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών. Το άρθρο 82 της συμφωνίας σύνδεσης προβλέπει ότι “Κάθε ένα από τα μέρη μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία κοινοποιώντας την στο άλλο μέρος”.

Παρά τα προαναφερθέντα και άλλες καλά τεκμηριωμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών από το κράτος του Ισραήλ, η οικονομία του συνεχίζει να απολαμβάνει προνομιακή πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ μέσω της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ. Το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ έχει αυξηθεί σημαντικά από την υπογραφή της συμφωνίας το 2000. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ, αντιπροσωπεύοντας το 28,8% του εμπορίου αγαθών του το 2022. [4]

Σύμφωνα με την επίσημη πολιτική της ΕΕ που περιγράφεται στην “Κοινή προσέγγιση σχετικά με τη χρήση των πολιτικών ρητρών”, η οποία συμφωνήθηκε από την ΕΜΑ το 2009, [5] “σοβαρές παραβιάσεις των ρητρών ουσιωδών στοιχείων μπορούν να προκαλέσουν την αναστολή εν όλω ή εν μέρει της συνολικής συμφωνίας-πλαισίου και όλων των συνδεδεμένων συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής συμφωνίας (ρήτρα μη εκτέλεσης)”. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η μεταχείριση των Παλαιστινίων από το Ισραήλ συνιστά τουλάχιστον σοβαρή παραβίαση των ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ. Φαίνεται ότι οποιοσδήποτε πολιτικός διάλογος και διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει διεξάγει η ΕΕ με το Ισραήλ δεν ήταν αποτελεσματικός στην πρόληψη αυτών των παραβιάσεων, των εγκλημάτων πολέμου και άλλων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Στις 26 Ιανουαρίου 2024, το Διεθνές Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ορισμένες τουλάχιστον από τις κατηγορίες της Νότιας Αφρικής ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μπορεί να είναι βάσιμες. [6] Οι δικαστές διαπίστωσαν ότι είναι σκόπιμο να διερευνηθούν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, αποδέχθηκαν τις κατηγορίες και απέρριψαν το αίτημα του Ισραήλ να απορρίψει τη δίκη. Το δικαστήριο διέταξε το Ισραήλ να λάβει μέτρα για να αποτρέψει μια πιθανή γενοκτονία εν εξελίξει, τα οποία περιλαμβάνουν την άδεια παροχής περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και τη λήψη μέτρων κατά όσων εκδίδουν δηλώσεις γενοκτονίας. [7] Αν και η τελική ετυμηγορία είναι ακόμη άγνωστη, το γεγονός ότι το ΔΔΔ έκρινε τους ισχυρισμούς της Νότιας Αφρικής ως “εύλογους” και εξέδωσε προσωρινά μέτρα κατά του Ισραήλ θα πρέπει να σημάνει σοβαρό συναγερμό στην ΕΕ. Ανεξάρτητα από την τελική απόφαση του ΔΔΔ, υπάρχουν σαφείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Ισραήλ.

Αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γάζα είναι η συνέπεια της πολιτικής και ηθικής αποτυχίας της διεθνούς κοινότητας. Η αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης λόγω της παραβίασης των ρητρών της συμφωνίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα ότι η δέσμευση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι περισσότερο από απλή ρητορική.

Σας καλούμε να αναστείλετε τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ χωρίς καθυστέρηση.

[H ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΩΜΟΥΣ – ΕΔΩ]

Μετάφραση: Καίτη Μυλωνά

Υποσημειώσεις:

2 ]  CCPR/C/ISR/CO/5, παρ. 15, 24, 36 και 42

3 ]  CCPR/C/ISR/CO/5, παρ. 38

5 ]  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637975/EPRS_BRI(2019)637975_EN.pdf

6 ]  ICJ/192, παράγραφος 54

7 ]  ICJ/192, παράγραφος 86

Το άρθρο 206 ευρωπαϊκές ομάδες τη ΚτΠ προς την ΕυρωπαϊκήΈνωση: “Αναστείλετε τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ! | Suspend the EU-Israel Association Agreement!” εμφανίστηκε πρώτα στο Nature Friends.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *