cf86ceb9cebbcebfceb9 cf84ceb7cf83 cf86cf85cf83ceb7cf83 cf83cf84cf81ceb1cf84ceb7ceb3ceb9cebacf8ccf82 cf83cf87ceb5ceb4ceb9ceb1cf83

«Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν σήμερα…»

ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2023 – 2027 / ISBN 978-618-86416-2-4 θα είναι διαθέσιμος σε μορφή PDF για ελεύθερη λήψη.

«Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν σήμερα…» Malcolm Χ

«Η στερνή, η πιο ιερή μορφή της θεωρίας είναι η πράξη…» Νίκος Καζαντζάκης «ΑΣΚΗΤΙΚΗ»

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός θα αναπροσαρμόζεται και θα εξειδικεύεται ανάλογα με τα προβλήματα, τις πολιτικές και κοινωνικές συγκυρίες αλλά και τις δυνατότητες που θα προκύπτουν, χωρίς να εγκαταλείπονται οι βασικοί του στόχοι.

Κώστας Φωτεινάκης «Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν σήμερα» [ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του Στρατηγικού Σχεδιασμού]

Πέντε χρόνια μετά το πρώτο πενταετές Επιχειρησιακό Σχεδιασμό (2017 – 2022) των ΦτΦ επικαλούμαι την ίδια φράση του Malcolm X. για το μέλλον και προσθέτω μια ακόμα του Νίκου Καζαντζάκη από την ΑΣΚΗΤΙΚΗ: «Η στερνή, η πιο ιερή μορφή της θεωρίας είναι η πράξη…». Και το πρώτο συστατικό της «πράξης» είναι η αυτογνωσία και οι στόχοι. Γιατί όπως λέει ένα παλιό Κινέζικο γνωμικό “Αν δεν ξέρεις πού είσαι και πού θέλεις να πας, όπου και να βρεθείς, καλό θα σου φαίνεται !…”

Οι ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ έχουν σαφείς περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους που περιγράφονται στο καταστατικό τους. Έχουν αυτογνωσία. Γνωρίζουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους. Παρ΄ όλες τις αδυναμίες που καταγράφονται στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου που στείλαμε στα μέλη, στους συνεργάτες μας, το βασικό συμπέρασμα  είναι ότι «Το σωματείο είναι απαραίτητο στην ελληνική κοινωνία και πως θα πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία του» (95%).

Πώς αξιολογούμε την πενταετία 2017 – 2022: Με βάση το SWOT ANALYSIS του 2017 διαπιστώθηκαν αρκετές βελτιώσειςστην κατηγορία W (Weaknesses – αδύναμα σημεία): Βελτίωση οικονομικών και εξασφάλιση ρευστότητας, Δημιουργία site, Ευδιάκριτος χαρακτήρας του σωματείου: Περιβαλλοντικός – Κοινωνικός – Πολιτικός – Πολιτιστικός

Πώς καταρτίσαμε το νέο Στρατηγικό Σχεδιασμό 2023- 2027:

  • Με βάση τις απαντήσεις στο Ερωτηματολόγιο που στείλαμε και τις προτάσεις που μας υπέβαλαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα (Νοέμβριος 2022).
  • Με βάση το SWOT ANALYSIS του 2023.
  • Με βάση τις εκθέσεις  και τις αναφορές για θέματα διεθνούς, Ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής που αφορούν το περιβάλλον και την κοινωνία.
  • Με βάση τις δικτυώσεις και τις συνεργασίες που έχουμε.

Τα ανωτέρω εργαλεία είναι σημαντικά ωστόσο είναι υποβοηθητικά για την κατάρτιση του νέου Στρατηγικού Σχεδιασμού. Η σταθερή βάση για την χάραξη της μακροπρόθεσμης πολιτικής και δράσεων είναι το καταστατικό, το οποίο χαρακτηρίζει το σωματείο ΦτΦ ως «περιβαλλοντικό και κοινωνικό».

ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Οι ΦτΦ/ NFGR έχουν επιλέξει την πλευρά της ενεργούς συμμετοχής, της παρεμβατικής πολιτικής, την άσκηση πολιτικής πίεσης (Policy & Advocacy), της δικτύωσης και της συνεργασίας, σε εθνικό Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο, για την «Περιβαλλοντική και Κοινωνική Δικαιοσύνη», τη βιώσιμη ανάπτυξη, και επιχειρούν με βάση το καταστατικό τους, χωρίς πολιτικές και οικονομικές εξαρτήσεις, να συμβάλλουν στην «προετοιμασία ενός βιώσιμου μέλλοντος» αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα οργάνωσης, λειτουργίας, διοίκησης  και τεχνολογίας.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και ο νέος «Στρατηγικός Σχεδιασμός 2023– 2027» που καταρτίσαμε και παρουσιάζουμε σε περίληψη δημοσίως. Ένα σχεδιασμό που προγραμματίζουμε να τον υλοποιήσουμε μαζί με εκείνους που έχουν το ίδιο ή παραπλήσιο όραμα με εμάς.

Οι ΦτΦ δημοσιεύουν τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της πενταετίας 2023 – 2027, για να είναι πλήρως ενήμεροι τα μέλη, οι συνεργάτες, οι εθελοντές, οι δωρητές, οι χορηγοί για το χαρακτήρα και τους στόχους του Σωματείου.

Προφανώς δεν μπορούμε να είμαστε παντού παρόντες και μάλιστα χωρίς τη συμμετοχή της κοινωνίας. Δεν επιδιώκουμε να «καθαρίσουμε» για τους άλλους και να αναλάβουμε ευθύνες που δεν μας αναλογούν. Υποστηρίζουμε αγώνες, συνυπογράφουμε προσφυγές – ψηφίσματα και διακηρύξεις, χωρίς να αναλωνόμαστε σε άκαρπες και ατέρμονες συζητήσεις.

Για την εύρυθμη λειτουργία του σωματείου χρειαζόμαστε περισσότερες υλικοτεχνικές υποδομές, μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό και αμειβόμενους ειδικούς επιστήμονες για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του παρόντος και ιδιαίτερα του μέλλοντος. Για να δρομολογηθεί όμως αυτό απαιτούνται σταθεροί οικονομικοί πόροι. Ο εθελοντισμός έχει όρια και δυνατότητες.

Ο συνδυασμός εθελοντικής προσφοράς σε πολιτικό, διοικητικό και διεκδικητικό επίπεδο και αμειβόμενης εργασίας σε λειτουργικό και επιστημονικό επίπεδο, είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθεί το σωματείο και να παίξει το ρόλο του σε μια εποχή που όλα αλλάζουν με  «στόχο τη φθορά των συνειδήσεων», τη δημιουργία  «τεχνικών αναγκών» και αξιών, όπως ο υπέρμετρος καταναλωτισμός, η κυριαρχία με όλα τα μέσα στη φύση και στον άνθρωπο….

«Εν αρχή είναι ο λόγος…».Και ο λόγος είναι: Στην εποχή της ταχύτητας και των πολλαπλών κρίσεων, συνεχίζουμε με όραμα, σοβαρότητα για το σήμερα, σχεδιάζοντας το μέλλον, με νέους και παλιούς φίλους, συναγωνιστές και συνεργάτες για την «Ποιότητα ζωής» και την «Περιβαλλοντική και την Κοινωνική Δικαιοσύνη». Υπογραμμίζω ότι η χώρα μας κατατάσσεται στην τελευταία θέση του πίνακα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιδόσεις της στην Κοινωνική Δικαιοσύνη. (Social Justice in the EU and OECD. Index Report 2019). https://bit.ly/44TLJuz

Τα θέματα που θα προβάλουμε την επόμενη περίοδο μεταξύ των άλλων είναι:

  1. Τέσσερις μέρες με 32 ώρες  εβδομαδιαίας εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών.
  2. Εγγυημένο, άνευ όρων βασικό εισόδημα για όλη την ΕΕ.
  3. Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας, της παιδείας, των υπηρεσιών ύδρευσης, του κοινωνικού τουρισμού κ.α.
  4. Διαφάνεια – Δημοκρατία – Συμμετοχή.
  5. Υπεράσπιση – Διεκδίκηση των Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, την Ειρήνη, την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων.
  6. Ειρήνη – Όχι στους πολέμους – Ειρηνική διευθέτηση των όποιων διαφορών.

Κώστας Φωτεινάκης –  Πρόεδρος

YEARS 15

Το άρθρο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ “Στρατηγικός Σχεδιασμός  2023 – 2027” εμφανίστηκε πρώτα στο Nature Friends.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *