cf86ceb9cebbcebfceb9 cf84ceb7cf83 cf86cf85cf83ceb7cf83 cebaceb1cf84ceb1cf80ceb1cf85cf83ceb7 cf84cebfcf85 cf80cf85cf81cebfcf83

naturfriends greece EL logo landscape COLOR

Επανερχόμαστε στο θέμα από 12 Οκτωβρίου 2023 [ΕΔΩ] γιατί η βία και οι καταστροφές κλιμακώνονται σε όλα τα επίπεδα. Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ως περιβαλλοντικό και κοινωνικό σωματείο έχει πάρει σαφή θέση την οποία και επαναλαμβάνει «Ο μεγαλύτερος εχθρός της φύσης και της ανθρωπότητας είναι οι βομβαρδισμοί και ο πόλεμος» και δηλώνουν την στήριξή τους σε πρωτοβουλίες συμπαράστασης και αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.” [Απόσπασμα από Δελτίο Τύπου του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 12.07.2014 (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ).

ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΤΩΡΑ – Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Το τέλος της κατοχής της Παλαιστίνης αποτελεί προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί μια βιώσιμη και μακροχρόνια λύση.

Υπενθυμίζουμε το ψήφισμα 2334 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας “Οι εποικισμοί του Ισραήλ δεν έχουν νομική ισχύ, συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου” Israel’s Settlements Have No Legal Validity, Constitute Flagrant Violation of International Law, Security Council Reaffirms [ΕΔΩ]

Δεν μπορεί να μιλάμε για καθαρό περιβάλλον, ποιότητα ζωής, κλιματική αλλαγή και να μη παίρνουμε θέση για τον πόλεμο, τη βία και τις καταστροφές που αυτός προκαλεί. Είναι χρέος όλων των περιβαλλοντικών και κοινωνικών οργανώσεων να πάρουν θέση. ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΤΩΡΑ.

Ενδεικτική είναι κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα όπως περιγράφεται στην πρόσφατη ανακοίνωση (19.10.2023) του Ορδόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσαλύμων [ΕΔΩ]:

“Τό Ὀρθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐκφράζει τήν σθεναρωτέραν καταδίκην αὐτοῦ διά τήν Ἰσραηλινήν ἀεροπορικήν ἐπιδρομήν, ἡ ὁποία ἔπληξε τόν ἐκκλησιαστικόν χῶρον αὐτοῦ εἰς τήν πόλιν τῆς Γάζης.

Τό Πατριαρχεῖον τονίζει ὅτι ἡ στόχευσις τῶν Ἐκκλησιῶν καί τῶν ἱδρυμάτων αὐτῶν, συμπεριλαμβανομένων τῶν καταφυγίων, τά ὁποῖα παρέχουν προστασίαν εἰς τούς ἀμάχους πολίτας, ἰδιαιτέρως εἰς γυναικόπαιδα, οἱ ὁποῖοι ἀπώλεσαν τάς οἰκίας αὐτῶν, λόγῳ τῶν Ἰσραηλινῶν ἀεροπορικῶν ἐπιδρομῶν εἰς κατοικημένας περιοχάς κατά τάς τελευταίας δέκα τρεῖς ἡμέρας, συνιστᾷ ἔγκλημα πολέμου, τό ὁποῖον δέν εἶναι δυνατόν να ἀγνοηθῇ.

Παρά τήν προφανῆ στόχευσιν τῶν ἐγκαταστάσεων καί τῶν καταφυγίων τοῦ Ὀρθόδοξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί ἄλλων Ἐκκλησιῶν – συμπεριλαμβανομένου τοῦ Νοσοκομείου τῆς Ἐπισκοπικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα, ἄλλων σχολείων καί κοινωνικῶν ἱδρυμάτων – τό Πατριαρχεῖον, μετά τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν, παραμένει προσηλωμένον εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τοῦ θρησκευτικοῦ καί ἠθικοῦ καθήκοντος παροχῆς ἀρωγῆς, ὑποστηρίξεως καί καταφυγίου πρός τούς ἐμπεριστάτους, ἐν μέσῳ τῶν συνεχῶν Ἰσραηλινῶν ἀπαιτήσεων δι’ ἐκκένωσιν τῶν ἱδρυμάτων ἀπό τούς ἀμάχους πολίτας καί ἐν μέσῳ τῶν πιέσεων, αἱ ὁποῖαι ἀσκοῦνται εἰς τάς Ἐκκλησίας διά τό ζήτημα τοῦτο.

Τό Πατριαρχεῖον τονίζει ὅτι δέν θά ἐγκαταλείψῃ τό θρησκευτικόν καί ἀνθρωπιστικόν αὐτοῦ καθῆκον, τό ὁποῖον ἐκπηγάζει ἀπό τάς Χριστιανικάς αὐτοῦ ἀξίας, εἰς τό νά παρέχῃ πάντα τά ἀναγκαῖα εἰς περίστασιν πολέμου καί εἰς καιρόν εἰρήνης.”

Στη συνέχεια αναδημοσιεύουμε (όπως κάναμε και στις 12 Οκτωβρίου 2023 [ΕΔΩ] ) δύο ακόμα ανακοινώσεις – παρεμβάσεις με ημερομηνία 20.10.2023.

Ceasefire website 1536x864 1

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Climate Action Network-International (CAN) στο οποίο συμμετέχουν 1823 οργανώσεις από 130 χώρες του κόσμαυ έκδοσε το εξής ψήφισμα 20.10.2023 με τίτλο CLIMATE ACTION NETWORK CALLS FOR A CEASEFIRE NOW – ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΤΏΡΑ [ΕΔΩ]

ΔΑΜΝ

[Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ ΕΔΩ – ΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ]

Καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να εντείνουν την κατακλυσμιαία επίθεσή τους στην κατεχόμενη Λωρίδα της Γάζας, η Διεθνής Αμνηστία έχει καταγράψει παράνομες ισραηλινές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων χωρίς διακρίσεις, οι οποίες προκάλεσαν μαζικές απώλειες μεταξύ των αμάχων και πρέπει να διερευνηθούν ως εγκλήματα πολέμου.

Η Διεθνής Αμνηστία καλεί:

Τις ισραηλινές αρχές:

 • Να τερματίσουν αμέσως τις παράνομες επιθέσεις και να τηρήσουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, μεταξύ άλλων, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνουν όλες τις εφικτές προφυλάξεις για να ελαχιστοποιήσουν τις βλάβες εις βάρος των αμάχων και τις ζημιές σε μη στρατιωτικούς στόχους και να απέχουν από απευθείας επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων, τις αδιάκριτες και τις δυσανάλογες επιθέσεις.
 • Να επιτρέψουν αμέσως την ανεμπόδιστη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους της Γάζας.
 • Να άρουν επειγόντως τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας, ο οποίος ισοδυναμεί με συλλογική τιμωρία και αποτελεί έγκλημα πολέμου, ενόψει της τρέχουσας καταστροφής και των ανθρωπιστικών επιταγών.
 • Να ανακαλέσουν την απαράδεκτη διαταγή «εκκένωσης», η οποία έχει αφήσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους εκτοπισμένους.
 • Να παραχωρήσουν άμεση πρόσβαση στην Ανεξάρτητη Ερευνητική Επιτροπή για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη για τη διεξαγωγή ερευνών, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής χρονικά ευαίσθητων αποδεικτικών στοιχείων και μαρτυριών.

Τη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα τους συμμάχους του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών-μελών της Ε.Ε., των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου:

 • Να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία του άμαχου πληθυσμού της Γάζας από παράνομες επιθέσεις.
 • Να επιβάλουν ολοκληρωμένο εμπάργκο όπλων σε όλα τα μέρη της σύγκρουσης, δεδομένου ότι διαπράττονται σοβαρές παραβιάσεις που ισοδυναμούν με εγκλήματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τα κράτη πρέπει να απέχουν από την προμήθεια στο Ισραήλ όπλων και στρατιωτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τεχνολογιών, των εξαρτημάτων και των συστατικών, τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης, οικονομικής ή άλλης βοήθειας. Θα πρέπει επίσης να καλέσουν τα κράτη που προμηθεύουν όπλα σε παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες να απέχουν από αυτό.
 • Να απέχουν από κάθε δήλωση ή ενέργεια που θα νομιμοποιούσε, έστω και έμμεσα, τα εγκλήματα και τις παραβιάσεις του Ισραήλ στη Γάζα.
 • Να πιέσουν το Ισραήλ να άρει τον παράνομο 16ετή αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας, ο οποίος ισοδυναμεί με συλλογική τιμωρία του πληθυσμού της Γάζας, είναι έγκλημα πολέμου και αποτελεί βασική πτυχή του ισραηλινού συστήματος απαρτχάιντ.
 • Να διασφαλίσουν ότι η συνεχιζόμενη έρευνα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την κατάσταση στην Παλαιστίνη θα λάβει πλήρη υποστήριξη και όλους τους απαραίτητους πόρους.

Το Γραφείο Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου:

 • Να επισπεύσει επειγόντως την τρέχουσα έρευνά του στην κατάσταση της Παλαιστίνης, εξετάζοντας τα φερόμενα εγκλήματα από όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας του απαρτχάιντ εις βάρος των Παλαιστινίων.

Τη Χαμάς και άλλες ένοπλες ομάδες:

Να τερματίσουν αμέσως τις σκόπιμες επιθέσεις κατά αμάχων, την εκτόξευση ρουκετών χωρίς διακρίσεις και την ομηρία. Πρέπει να απελευθερώσουν τους αμάχους ομήρους χωρίς όρους και αμέσως.

Το άρθρο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ: “ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΤΩΡΑ – Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Το τέλος της κατοχής της Παλαιστίνης αποτελεί προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί μια βιώσιμη και μακροχρόνια λύση”  εμφανίστηκε πρώτα στο Nature Friends.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *