cf80ceb1cebdceb5cf85cf81cf89cf80ceb1cf8acebaceae cf80cf81cf89cf84cebfceb2cebfcf85cebbceafceb1 cebcceb5 cf83cf84cf8ccf87cebf cf84ceb7

mink


Ξεκίνησε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών με στόχο την απαγόρευση της εκτροφής γουνοφόρων ζώων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρώπης με τίτλο

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ)

Απηχώντας τις εκκλήσεις πολλών κρατών μελών, οι πολίτες της ΕΕ, καλούν την Επιτροπή να απαγορεύσει με νόμο, σε ολόκληρη την Ένωση, τη:

διατήρηση και θανάτωση ζώων με μοναδικό ή κύριο σκοπό την παραγωγή γούνας.
διάθεση γούνας εκτρεφόμενων ζώων και προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα στην αγορά της ΕΕ.

Εάν μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών λάβει ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης εντός ενός έτους από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει. Η Επιτροπή θα μπορούσε να αποφασίσει είτε να προωθήσει το αίτημα είτε όχι και θα κληθεί να εξηγήσει το σκεπτικό της.

 

Λόγοι για τους οποίους οι ευρωπαίοι πολίτες θέλουν να σταματήσει η εκτροφή γούνας:

 

Η εκτροφή γούνας είναι εγγενώς σκληρή και απορρίπτεται ευρέως από τους πολίτες της ΕΕ. Είναι αδύνατο να βελτιωθεί η καλή διαβίωση των ζώων στις φάρμες γουναρικών. Ενώ κανένα ζώο δεν πρέπει να ζει σε περιβάλλον εγκλωβισμού, η διατήρηση των εγγενώς άγριων ειδών σε κλουβιά μπορεί να οριστεί μόνο ως απoτρόπαια σκληρότητα.

Η διατήρηση και η θανάτωση ζώων αποκλειστικά για σκοπούς παραγωγής γούνας είναι ηθικά απαράδεκτη.

Πολυάριθμα ξεσπάσματα του SARS-CoV-2 σε φάρμες βιζόν έχουν αποδείξει τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία που συνδέονται με την παραγωγή γούνας.

Η ύπαρξη απαγορεύσεων παραγωγής σε ορισμένα κράτη μέλη έχει διαστρεβλωτικό αντίκτυπο στην αγορά προμήθειας προϊόντων γούνας εκτροφής. Αυτό ευνοεί τους εμπόρους σε εκείνα τα κράτη μέλη όπου δεν υπάρχει απαγόρευση παραγωγής, εις βάρος εκείνων των χωρών της ΕΕ όπου ισχύουν ήδη οριστικές απαγορεύσεις.

Επιπλέον, η διάθεση προϊόντων γούνας στις εσωτερικές αγορές πολλών εδαφών και δικαιοδοσιών έχει ήδη απαγορευτεί. Αυτό περιλαμβάνει τη γούνα σκύλου και γάτας εντός της ΕΕ.

 

Ειδικότερα

1) Η εκτροφή γουναρικών αντιβαίνει ακόμη και στην πιο βασική έννοια της καλής διαβίωσης των ζώων. Οι ανάγκες συμπεριφοράς των ζώων που εκτρέφονται για γούνα δεν μπορούν να καλυφθούν σε γουνοφάρμες. Ούτε οι πέντε ελευθερίες, ούτε οι πέντε τομείς, δεν μπορούν να εκπληρωθούν κατά την ανάληψη αυτής της δραστηριότητας.

2) Η συντριπτική πλειοψηφία των ζώων που εκτρέφονται για παραγωγή γούνας εξακολουθούν να είναι ουσιαστικά άγρια ​​ζώα. Είναι ακατάλληλα για εντατική κράτηση σε κλουβί. Όταν πρόκειται για άλλα είδη ζώων, όπως τα κουνέλια και τα τσιντσιλά, δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί ούτε ο σκοπός της διατήρησης των ζώων σε μικρά κλουβιά και της θανάτωσης τους αποκλειστικά ή κυρίως λόγω της αξίας της γούνας τους.

3) Η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να καταργήσει σταδιακά τον εγκλωβισμό για είδη που εκτρέφονται για τροφή. Η συνέχιση του εγκλωβισμού ζώων για παραγωγή γούνας δεν μπορεί πλέον να δικαιολογηθεί.

4) Η σαφής πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ θέλει να δει την απαγόρευση της εκτροφής γούνας και, όλο και περισσότερο, περισσότερα κράτη μέλη αναλαμβάνουν δράση για την εξάλειψη της παραγωγής γούνας σε εθνικό επίπεδο.

5) Οι συννομοθέτες έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για την εκτροφή γούνας.

6) Οι εκτροφές γουναρικών αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων, όπως καταδεικνύεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, όταν εκατοντάδες εκτροφεία βιζόν επηρεάστηκαν από εστίες κορωνοϊού και διαπιστώθηκε ότι νέες παραλλαγές του ιού του SARS-CoV-2 είχαν μεταδοθεί στον άνθρωπο.

7) Η εκτροφή γούνας έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αποτελεί σοβαρή απειλή για την εγγενή βιοποικιλότητα.

Μια αξιοσημείωτη απόκλιση μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά τον τομέα της παραγωγής γούνας έχει οδηγήσει σε στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης και η μόνη δικαιολογημένη λύση είναι τώρα να επιβληθεί μια πλήρης απαγόρευση.

9) Η εμπορία εκτρεφόμενης γούνας και προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στην ΕΕ.
Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ECI) πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό είναι νομικά αποδεκτό. Η Επιτροπή δεν έχει αναλύσει την ουσία της πρότασης σε αυτό το στάδιο.
Ιστορικό

Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών εισήχθη με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως εργαλείο καθορισμού ατζέντας στα χέρια των πολιτών. Ξεκίνησε επίσημα τον Απρίλιο του 2012.

Οι προϋποθέσεις για το παραδεκτό είναι:

(1) η προτεινόμενη προσφυγή δεν εμπίπτει προφανώς εκτός του πλαισίου των εξουσιών της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη, (2) δεν είναι προδήλως καταχρηστική, επιπόλαιη ή ενοχλητικό και (3) δεν είναι προδήλως αντίθετο με τις αξίες της Ένωσης.

Από την αρχή της ΠΠΠ, η Επιτροπή έχει λάβει 112 αιτήματα για τη δρομολόγηση ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών, 88 από τα οποία ήταν αποδεκτά και, ως εκ τούτου, ήταν κατάλληλα για εγγραφή.

Το τέλος της γούνας πρέπει να έρθει τώρα.
Όχι άλλες κρατικές ενισχύσεις αλλά ένταξη του κλάδου σε πρόγραμμα μετάβασης και αλλαγή δραστηριότητας.

Εν μέσω της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης του κοινού για τα οικολογικά και ηθικά προβλήματα που σχετίζονται με την εκτροφή και τη θανάτωση δισεκατομμυρίων ζώων,η κυβερνητική εμμονή με τα κολαστήρια γουνοφόρων ζώων έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Η αμέριστη χρηματική υποστήριξη της κυβέρνησης μέσω επιδοτήσεων και άλλων οικονομικών απολαβών πρέπει να σταματήσει εδώ.

Μπορείτε να ψηφίσετε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.pfpo.gr | www.docs.google.com

The post Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία με στόχο την απαγόρευση της εκτροφής γουνοφόρων ζώων first appeared on tetartopress.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *