Λευκή Σελίδα

Ακόμα
και στο πρώτο μου κουκούλι
τυπώθηκαν άλλων ζωές.

Λευκή σελίδα
δεν γνωρίζω αν υπήρξα.

Μετά,
όταν με ξέρασε η μήτρα,
στέγνωσαν πάνω μου άλλων ψυχές.

Λευκή σελίδα
δεν θυμάμαι να υπήρξα.

Ύστερα,
που μ’ έπιαναν στα χέρια,
διάβαζαν πάνω μου άλλων γραφές.

Λευκή σελίδα
δεν πιστεύω πως υπήρξα.

Και αν
δακρύβρεχτη αγάπη με κερνούσαν,
ξεδίψασα από πολλές πηγές.

Λευκή σελίδα
δεν με νοιάζει αν υπήρξα.