cebacebbceb9cebcceb1cf84ceb9cebaceae ceb4ceb9cebaceb1ceb9cebfcf83cf8dcebdceb7 ceb3ceb9ceb1 cf84cebf cebcceadcebbcebbcebfcebd
kongress NFI credit NFI

Στις 8 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία το 25ο συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού Naturefriends International. Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece εκπροσώπησε ο Ευθύμιος – Ραφαήλ Αγγελής, μέλος του Δ.Σ. του σωματείου και συντονιστής της ομάδας “Νέοι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ”. To Δελτίο Τύπου που ακολουθεί έχει μεταφραστεί με ηλεκτρονικό τρόπο και με μια μικρή επιμέλεια, και για αυτό υπάρχουν ασυνταξίες που που δεν αλλοιώνουν τις πληροφορίες και το πνεύμα της αρχικής έκδοσης.

Όπως θα διαπιστώσετε από το Δ.Τ. η Διεθνής Οργάνωση Naturefriens Intiernational αντιμετωπίζει το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής με Οικολογικές και Κοινωνικοπολιτικές προσεγγίσεις, γεγονός που την κάνει να ξεχωρίζει.

Το αρχικό Δελτίο Τύπου [ΕΔΩ] The XXV Congress of Naturefriends International demands from the wealthy states a stronger commitment to climate protection and climate justice! | Το Ψήφισμα [ΕΔΩ] Resolution of the XXV Congress of Naturefriends International on 7. October 2023 at Spital am Pyhrn


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11.10.2023 – Naturefriends Internaional

Κλιματική δικαιοσύνη για το μέλλον

Το 25ο Συνέδριο των ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends International απαιτεί “Τα πλούσια κράτη να δεσμευτούν με ισχυρό τρόπο για Κλιματική δικαιοσύνη για το μέλλον”

Βιέννη,11Οκτώβριος2023

«Climate Justice for the Future» ήταν το σύνθημα του XXV του 25ου συνεδρίου του διεθνούς οργανισμού ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends International – NFI, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο ξενοδοχείο των ΦτΦ στο Spital Pyhrn (Αυστρία). 60 συμμετέχοντες από 15 χώρες συζήτησαν τις παγκόσμιες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και υιοθέτησαν έναν κατάλογο απαιτήσεων προς τις βιομηχανοποιημένες και αναδυόμενες χώρες καθώς και συγκεκριμένα μέτρα των Naturefriends για περισσότερο κλίμα δικαιοσύνη.

O Πρόεδρος Manfred Pils ο οποίος επανεξελέγη με το 100% των ψήφων των αντιπροσώπων (μελών) τόνισε την ευθύνη των πλούσιων κρατών, που εξακολουθούν να παράγουν την πλειοψηφία των παγκόσμιων αερίων του θερμοκηπίου: «Να παρθούν άμεσα φιλόδοξα και δεσμευτικά μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθώς και είναι απαραίτητη η αποτελεσματική υποστήριξη για τις χώρες και τους ανθρώπους που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή για επιτρέψει στις μελλοντικές γενιές να έχουν ένα μέλλον που να αξίζει να ζήσουν. Η στήριξη των χωρών του Παγκόσμιου Νότου στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης δεν είναι φιλανθρωπία, αλλά τελικά εξασφαλίζει και το μέλλον των ανθρώπων στον Παγκόσμιο Βορρά»

Ο Michael Müller, Πρόεδρος των Naturefriends Germany, υπογράμμισε την ασυμφωνία μεταξύ των βασικών οι ρυπαντών και τα κύρια θύματα της κλιματικής κρίσης: «Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής κατανέμεται με τραγικά πολύ διαφορετικούς τρόπους κοινωνικά, χρονικά και περιφερειακά: Οι κύριοι ρυπαντές είναι αυτοί που συνήθως δεν επηρεάζονται. Επιπλέον, δεν είναι δυνατή η προσαρμογή στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, ή είναι δυνατή μόνο σε περιορισμένο βαθμό, ειδικά για τα νησιωτικά κράτη και τις χώρες με χαμηλό υψόμετρο καθώς και σε αμέτρητες χώρες με φυσικά ξηρές περιοχές όπως το Σαχέλ. Και οι χώρες του Παγκόσμιου Νότου έλλειψη των αναγκαίων οικονομικών πόρων για τα απαιτούμενα μέτρα».

Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι σημαντικά μέρη της Γης θα γίνουν ακατοίκητα στο εγγύς μέλλον ως αποτέλεσμα της ξηρασίας, της θερμοκρασίας, της ερήμωσης ή/και της διάβρωσης των ακτών. Αντί να υποστηριχθούν αποτελεσματικά οι χώρες του Παγκόσμιου Νότου στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης και τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι πλούσιες χώρες του κόσμου φαίνεται να θέλουν να ξεχωρίζουν από τον υπόλοιπο κόσμο και να δημιουργούν οάσεις ευημερίας – μια εξέλιξη που επίσης αυξάνει τον κίνδυνο κλιματικών πολέμων.

Απαιτήσεις για τις βιομηχανοποιημένες και τις αναδυόμενες χώρες

Το κλίμα είναι αναγκαίο για την εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς ζωής για όλους τους ανθρώπους! Αυτό απαιτεί θεμελιώδης κοινωνική και οικολογική αλλαγή των υφιστάμενων συνθηκών στις χώρες τουΠαγκόσμιου Βορρά και του Παγκόσμιου Νότου.

Επομένως, οι Φίλοι της Φύσης απαιτούν από τις βιομηχανικές και τις αναδυόμενες χώρες:
1) την πλήρη μετατροπή της παραγωγής ενέργειας σε ανανεώσιμες πηγές (άνεμος, νερό, ήλιος, γεωθερμική ενέργεια – σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος).

2) η ταχεία μείωση των εκπομπών CO2 σε όλες τις βιομηχανικές διεργασίες σύμφωνα με τον στόχο της Ε.Ε. της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050·

3) μια συνεπή αλλαγή στις μεταφορές με στόχο τη σταδιακή κατάργηση της παραγωγής και της χρήσης κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η επέκταση των συστημάτων δημόσιων συγκοινωνιών πρέπει να πραγματοποιηθεί γρήγορα και πρέπει επίσης να γίνει ελκυστική στις αγροτικές περιοχές και στην ευρύτερη περιοχή των συνόρων. Αυτό απαιτεί συγκέντρωση οικονομικών πόρων για την επέκταση της βιώσιμης κινητικότητας, δηλαδή ποδηλασία και περπάτημα, σιδηροδρομικά και τοπικά συστήματα δημόσιων μεταφορών·

4) άμεσος μετασχηματισμός της βιομηχανοποιημένης γεωργίας και δασοκομίας που προκαλούν μαζικές αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στο κλίμα προς οικολογικά διαχειρίσιμα συστήματα της γης για την εξοικονόμησης πόρων·

5) μια συνεπής αλλαγή στη θέρμανση με τη φιλική προς το κλίμα ανακαίνιση διαμερισμάτων και σπιτιών και την αχεία σταδιακή κατάργηση της παροχής ορυκτών θερμότητας και του κλιματισμού, κατά προτίμηση μέσω λύσεων που βασίζονται στις (ενεργειακές) κοινότητες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

6) την άμεση παύση των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων.

7) περιφερειοποίηση των εφοδίων/ εμπορευμάτων, έτσι ώστε τα δρομολόγια των μεταφορών και ταυτόχρονα οι κίνδυνοι της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού να μειώνονται.

8) πρόληψη της μετεγκατάστασης/μεταφοράς των εκπομπών CO2 σε άλλες χώρες (π.χ μετεγκατάσταση επιβλαβών για το περιβάλλον παραγωγικών εγκαταστάσεων).

9) ολοκληρωμένη νομική δέουσα επιμέλεια για όλες τις εταιρείες για την πρόληψη της περιβαλλοντικής ζημίας και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την παγκόσμια αξιακή αλυσίδα·

10) τη χρηματοδότηση ενός παγκόσμιου ταμείου αποζημίωσης και στήριξης που να βασίζεται στην αλληλεγγύη από τα κράτη του Παγκόσμιου Βορρά σε ποσό τουλάχιστον δύο τοις εκατό (2%) του ακαθάριστου εθνικού τους προϊόντος για τα απαραίτητα μέτρα προσαρμογής και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στα κράτη του Παγκόσμιου Νότου·

11) μια προσφυγική πολιτική προσανατολισμένη προς τα ανθρωπιστικά πρότυπα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και αναγνώριση του κλιματικού προσφυγικού ως θέματος στο πλαίσιο της Σύμβασης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες·

12) στην αναγκαία αναδιάρθρωση της κοινωνίας, να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες επιπτώσεις στα κοινωνικά μειονεκτούντες, αποκλεισμένες και υπό διάκριση ομάδες ανθρώπων και να τους υποστηρίξουμε στην τον καλύτερο δυνατό τρόπο και την προστασία τους από περαιτέρω αποκλεισμό·

13) αποτελεσματική συμμετοχή των νέων σε όλους τους τομείς της ζωής που τους επηρεάζουν, όπως ορίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η συμβολή των Naturefriends στην κλιματική δικαιοσύνη

Ο Διεθνής οργανισμός Naturefriends International έχει δημιουργήσει ένα ταμείο για το κλίμα που προσφέρει την ευκαιρία σε κάθε άνθρωπο να κάνει μία προσωπική συνεισφορά για περισσότερη δικαιοσύνη για το κλίμα. Οι δωρεές ρέουν 10% για έργα των ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Αφρικής/ African Naturefriends, τα οποία αντισταθμίζουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής.

Επιπλέον, οι Naturefriends θεωρούν ότι είναι δική τους ευθύνη, ως ένα μεγάλο κίνημα της κοινωνίας των πολιτών, να έχουν τη δική τους συμβολή στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής.
Τα συγκεκριμένα μέτρα για να επιτευχθεί αυτό είναι:

1) προώθηση φιλικών προς το κλίμα ταξιδιών σε όλες τις δραστηριότητες του Naturefriends.

2) το προοδευτικό πρασίνισμα των σπιτιών/ ξενοδοχείων/ καταλυμάτων των Naturefriends και η συνεχής επέκταση με ποικιλίες από χορτοφαγικά και vegan πιάτα με τοπικά υλικά.

3) την εφαρμογή μέτρων ευαισθητοποίησης για δράση φιλική προς το κλίμα και βιωσιμότητα;

4) υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Naturefriends International για την αύξηση της προβολής του Naturefriends Climate Fund για να προσελκύσει δωρεές (για τις χώρες της Αφρικής)·

5) την αποζημίωση για αναπόφευκτες πτήσεις μέσω του Naturefriends Climate Fund.

6) υποστήριξη ειρηνικών διαδηλώσεων για το κλίμα και ξεκάθαρο όχι στην ποινικοποίηση των ακτιβιστών για την προστασία του κλίματος.

Climate Justice for the future!

Resolution of the XXV Congress of Naturefriends International on 7. October 2023 at Spital am Pyhrn

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ https://tinyurl.com/haam4xpb

Η Κλιματική Δικαιοσύνη είναι μια αρχή που αναγνωρίζει σε κάθε άνθρωπο παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών γενεών, το ίδιο δικαίωμα να ζει σε ένα ανέπαφο παγκόσμιο κλίμα και ταυτόχρονα αναγνωρίζει τη δίκαιη χρηματοδότηση για μέτρα που απαιτούνται για την προστασία της φύσης και της κοινωνίας λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Για να αποτρέψουμε το κλίμα να ξεφύγει από τα όρια, η υπερθέρμανση του πλανήτη που προκαλείται από τον άνθρωπο πρέπει να περιοριστεί σε λιγότερο από δύο βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι το καθένα άτομο στον κόσμο μπορεί να προκαλέσει μόνο δύο τόνους CO2 το πολύ το χρόνο. Το 2019, οι εκπομπές CO2 κατά κεφαλήν στη Γερμανία που προκλήθηκε από την κατανάλωση και από την κατανάλωση ενέργειας ήταν 7,9 τόνοι, σχεδόν δύο φορές από την παγκόσμια μέση τιμή. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις εκπομπές CO2 που προκαλούνται από τους ανθρώπους στον κόσμο του Νότου που σε πολλές περιπτώσεις ανέρχονται σε λιγότερο από έναν τόνο ετησίως. Ταυτόχρονα, παρ’ όλα αυτά οι χώρες του Νότου επηρεάζονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, αν και συμβάλλουν σημαντικά λιγότερο από τις ανεπτυγμένες χώρες του βορρά.

Το άρθρο “Κλιματική δικαιοσύνη για το μέλλον” – Ψήφισμα των Naturefriends International στο 25 συνέδριό τους | Οικολογικές και Κοινωνικοπολιτικές προσεγγίσεις εμφανίστηκε πρώτα στο Nature Friends.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *