ceb1cf80cebfcf81cf81ceafcf86ceb8ceb7cebaceb5 cf84cebf ceb1ceafcf84ceb7cebcceb1 ceb3ceb9ceb1 cf80ceb5cf81ceb9ceb2ceb1cebbcebbcebfcebd

SELINOUDAS


Απορρίφθηκε το αίτημα για περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός από τα 11 υδροηλεκτρικά στον Σελινούντα, αυτό στη θέση «Ποντιάς», με μέγιστη ισχύ 1,3 MW

Όπως αναφέρει η Πρωτοβουλία SOS Μαίναλο:

«Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη διαβούλευση και χαιρόμαστε για τις καίριες και επιστημονικά τεκμηριωμένες τοποθετήσεις των φορέων που γνωμοδότησαν αρνητικά, παρά τα σημεία των καιρών.

Ο Αγώνας Συνεχίζεται

Θυμίζουμε ότι, πέραν όλων των άλλων, τα υδροηλεκτρικά κάτω από 10 MW θεωρούνται Μη Βιώσιμες επενδύσεις βάσει ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε.

Πληροφορίες για τον Σελινούντα, την πολύμορφη σημασία του και τα 11 υδροηλεκτρικά:

Ο Σελινούντας πηγάζει από το όρος Ερύμανθος στην περιοχή της Βλασίας και χύνεται στον Κορινθιακό, ανάμεσα σε Αίγιο και Διακοπτό σχηματίζοντας ένα απότομο, βαθύ φαράγγι που χωρίζει τα όρη Μπαρμπάς και Κλωκός. Λόγω της σπουδαιότητας του για την άγρια χλωρίδα και πανίδα το φαράγγι του Σελινούντα μαζί με τα δύο βουνά (που απειλούνται από εγκατάσταση ανεμογεννητριών) εντάχθηκαν στο Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura με κωδικό SCI GR2320005.

Σημαντική παραποτάμια βλάστηση ακολουθεί την κοίτη του ποταμού σχεδόν καθ’ όλο το μήκος της. Από τα 141 είδη πτηνών στην περιοχή τα 25 ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 που προβλέπει μέτρα ειδικής διατήρησης του οικοτόπου τους ώστε να εξασφαλισθεί η επιβίωσή τους και τα 55 ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες διατήρησης (SPEC) ως απειλούμενα. Εκεί υπάρχουν τα παγκοσμίως απειλούμενα με εξαφάνιση Κιρκινέζι και Χρυσαετός, η τελευταία ίσως, αποικία του Γύπα του Μοριά, το κρισίμως κινδυνεύον παγκοσμίως ευρωπαϊκό χέλι και η βίδρα, η οποία προστατεύεται από την εθνική (Π.Δ. 67/81-ΦΕΚ A 23/1981 [11]), ευρωπαϊκή (Παραρτήματα ΙΙ και IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ [12]) και διεθνή νομοθεσία.

Τη ροή του Σελινούντα ενισχύουν τα ρέματα Μανεσαίικο και Τρανό Λαγκάδι και η ευφορία των παρόχθιων εδαφών του φανερώνεται από το πλήθος καλλιεργειών σταφιδάμπελων που ακμάζουν σε μεγάλο μέρος του μήκους του. Στην πολυδαίδαλη διαδρομή των περίπου 48 χλμ. ο ποταμός περνά από τον αρχαιολογικό χώρο της βυθισμένης Ελίκης – την οποία αναφέρει και ο Παυσανίας – και από τέσσερα ιστορικά μοναστηριακά συμπλέγματα, διαμορφώνοντας εντυπωσιακούς σχηματισμούς, υπέροχους καταρράκτες και μικρές λίμνες πλούσιες σε ψάρια.

Αν και ανήκει στα μη θεσμοθετημένα ύδατα αναψυχής ο Σελινούντας ενδείκνυνται για ράφτινγκ και καγιάκ και (όπως και ο Λούσιος και ο Ερύμανθος στην Πελοπόννησο) συμπεριλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό Οδηγό κορυφαίων ποταμών για καγιάκ. Πλήθος επισκεπτών από Ελλάδα και εξωτερικό απολαμβάνουν τη μοναδικότητα του τοπίου με ποταμοδιασχίσεις και δραστηριότητες αρμονικές με αυτό και γνωρίζουν την ευρύτερη περιοχή.

Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες υγροτοπικές περιοχές της βορειοδυτικής Πελοποννήσου και το Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προτείνει την προστασία του τοπίου και των πηγών των ποταμών Σελινούντα, Πηνειού, Ερυμάνθου, Πείρου και Παραπείρου στο Όρος Ερύμανθος, καθώς είναι άρρηκτα δεμένες με ολόκληρο υγροτοπικό οικοσύστημα. Παράλληλα προτείνεται τοπιακή μελέτη των ποταμών Σελινούντα, Βουραϊκού, Κράθη και Αροάνιου για τον ακριβή εντοπισμό των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τους στο πλαίσιο της οικολογίας του τοπίου και ο προσδιορισµός των δραστηριοτήτων αναψυχής που µπορούν να αναπτυχτούν αρμονικά σε αυτούς. Αυτά μόνο στα χαρτιά!

Στην πράξη, οι πολιτικοί φορείς της χώρας (Δήμοι, Περιφέρεια, Υπουργεία) αδιαφορώντας για τις εκτεταμένες οικολογικές επιπτώσεις εξαιτίας της πυρκαγιάς του 2007, συνεχώς εντείνουν τις σοβαρές πιέσεις που διαταράσσουν το οικοσύστημα του Σελινούντα και επιφέρουν διάβρωση, απώλεια υδροφόρου, πλημμύρες κ.ο.κ. από εντατικές ανθρώπινες παρεμβάσεις-δραστηριότητες, εγκρίνοντας μεταξύ άλλων εγκιβωτισμούς αμμοληψίες (ΑΔΑ: ΒΕΖΖ7Λ6-ΝΟΦ) και υδροηλεκτρικά (ΑΔΑ: ΩΑ8Τ7Λ6-308 – Επ.ΠΦΠ ΠΔΕ [25]), παρά τις αντιδράσεις των πολιτών ήδη από το 2007

* Για τη σπουδαιότητα των παραποτάμιων οικοσυστημάτων μπορούμε να πληροφορηθούμε από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

Δείτε τα υδροηλεκτρικά στον Χάρτη.

Μέχρι στιγμής για τον Σελινούντα 6 εταιρείες έχουν λάβει άδεια παραγωγής:

Η ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ Κ ΣΙΑ ΕΕ-SA ENERGY με έδρα την Πάτρα και ημ/νία σύστασης 23/7/2018 [1] για υδροηλεκτρικό μέγιστης ισχύος (μ.ι.) 1,3 MW στη θέση Ποντιάς (Δ.Ε. Καλαβρύτων) και η Μελέτη του έργου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 9/11/2022 (δείτε το 1ο σχόλιο).

Η ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-NORTH INSURANCE με έδρα το Ρέθυμνο και ημ/νία σύστασης 5/6/2019 και σε κατάσταση διαγραφής στο ΓΕΜΗ [2] για υδροηλεκτρικό μ.ι. 2,5 MW στη θέση Σελινούντας (Δ.Ε. Αιγίου).

Η ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με έδρα το Αίγιο και ημ/νία σύστασης 21/7/2021 [3] για υδροηλεκτρικό μ.ι. 5,835 MW στη θέση Νησάκι (Δ.Ε. Αιγίου).

Η ΥΔΑΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με έδρα το Ίλιον και ημ/νία σύστασης 11/6/2021 [4] για υδροηλεκτρικό μ.ι. 2,516 MW στη θέση Σελινούντας (Δ.Ε. Λεοντίου & Αιγίου).

Για τις επόμενες 6 εταιρείες δεν βρίσκουμε στοιχεία στο ΓΕΜΗ —

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ ΑΔ-06950 για υδροηλεκτρικό μ.ι. 1,65 MW στη θέση Μαγούζι (Δ.Ε. Καλαβρύτων).

Η V TEK CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ για υδροηλεκτρικό μ.ι. 0,615 MW στη θέση Αγ. Παρασκευή (Δ.Ε. Καλαβρύτων).

5 Αιτήσεις υπό αξιολόγηση:

Πλησίον της αίτησης Ποντιάς η ENERGYCOM A.E. για υδροηλεκτρικό μ.ι. 0,76 MW στη θέση Ρεχες (Δ.Ε. Καλαβρύτων).

Πλησίον της αίτησης Ρεχες η ίδια εταιρεία έχει αιτήσεις υπό αξιολόγηση για υδροηλεκτρικό μ.ι. 1,115 MW στη θέση Δεμέστιχα και στη θέση Λεόντιο με μ.ι. 1,22 MW (και οι δύο σε Δ.Ε. Λεοντίου & Καλαβρύτων).

Η ΔΡΟΣΑΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ για υδροηλεκτρικό μ.ι. 1,3 MW, στη θέση Πετσακοί (Δ.Ε. Καλαβρύτων) στον ποταμό Μανεσαίικο.

Η ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΙΓΙΟΥ ΙΚΕ για υδροηλεκτρικό μ.ι. 1,8 MW, στη θέση Πλησίον Ι.Μ. Ταξιαρχών (Δ.Ε. Αιγίου).

Η ΛΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ για υδροηλεκτρικό μ.ι. 0,71 MW, στη θέση Παναγιά (Δ.Ε. Λεοντίου)».

The post Απορρίφθηκε το αίτημα για περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός υδροηλεκτρικού στον Σελινούντα first appeared on tetartopress.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *