cebaceb1cf84ceb1cf84ceadceb8ceb7cebaceb5 cf84cebf cebd cf83 cf83cf85cebdceaccebdcf84ceb7cf83ceb7 cf84cebfcf85 cf85cf80ceb5cebd ceba

Συνάντηση ΥΠΕΝ με περιβαλλοντικές 1536x1152 1

[Φωτ. από τον ιστότοπο του ΥΠΕΝ – 20 Ιουλίου 2022]

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις” – 22 Ιουλίου 2022. [ΕΔΩ]

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ εκτιμά ότι αν ψηφιστεί το ν/σ και γίνει νόμος του κράτους και σε συνδυασμό με τον προηγούμενο Νόμο 4685/2020 – ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 δημιουργείται ένα δίδυμο νομικών ρυθμίσεων που επιτρέπουν χρήσεις, απειλές για τις  προστατευόμενες περιοχές, το τοπίο και τη βιοποικιλόητα της χώρας μας.

Η άποψή των ΦτΦ είναι ότι το ν/σ δεν πρέπει να ψηφιστεί – εναλλακτικά τουλάχιστον να αποσυρθεί το κεφάλαιο Γ. το οποίο “δεν συνάδει με τις οδηγίες της ΕΕ και ιδιαίτερα με την «Εκτίμηση των επιπτώσεων έργων στο περιβάλλον (EIA)» (οδ. 2011/92) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ev0032.”

 • Είναι λυπηρό από τη μια πλευρά το ΥΠΕΝ να εισάγει  στο σύστημα προστατευόμενων περιοχών έξι Περιοχές Άνευ Δρόμων (ΠΑΔ) σε σημαντικές για τη βιοποικιλότητα ορεινές περιοχές της Ελλάδας («Απάτητα Βουνά»), Ιανουάριος 2002, και από την άλλη να νομοθετεί για την αποδυνάμωση των προστατευόμενων περιοχών. | Υπουργική απόφαση τα “Απάτητα Βουνά” [ΕΔΩ]
 • Είναι λυπηρό η Κυβέρνηση να καταθέτει επίσημη έκθεση προόδου της εφαρμογής των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης/ AGENDA 2030 και να δηλώνει ότι προστατεύει τα οικοσυστήματα, ενώ στην πραγματικότητα με την εθνική νομοθεσία να τα υπονομεύει. Δεύτερη Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση Ελλάδας (VNR) – HLPF2022Hellenic Republic – Voluntary National Review/ VNR, Ιούλιος 2022 [CLICK] [CLICK]

Οι ΦτΦ καλούν τη Κοινωνία των Πολιτών, τις ΜΚΟ, τα κόμματα, τους ΟΤΑ και την ΚΕΔΚΕ αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο   να αντιταχθούν με κάθε πρόσφορο, νόμιμο μέσο, στην ψήφιση, και αν αυτό δεν επιτευχθεί, στην  εφαρμογή του νόμου.


Το Ιστορικό: Το ΥΠΕΝ είχε καταθέσει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας»] [ΕΔΩ]

Στη διαβούλευση κατατέθηκαν εκατοντάδες σχόλια και παρατηρήσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν αρνητικές στη φιλοσοφία αλλά και στις ρυθμίσεις του ν/σ σκούπα για το περιβάλλον και ιδιαίτερα για τις προστατευόμενες περιοχές.

Επιλεγμένες παρεμβάσεις στη δημόσια διαβούλευση:

 • Παρέμβαση στη διαβούλευση του “Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητας” την οποία υπογράφει η πρόεδρός τους, η κα Μαρία Καραμανώφ,τ. Αντιπρόεδρος του ΣτΕ. Η κ.Καραμανώφ μεταξύ των άλλων γράφει: “Αν μη τι άλλο, πάντως, το νομοσχέδιο είναι ειλικρινές. Διακηρύσσει έμπρακτα και πανηγυρικά την περιφρόνησή του για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, το Σύνταγμα, την ενωσιακή νομοθεσία και το Κράτος Δικαίου. Και δυστυχώς δεν μας αφήνει καν περιθώρια να ευχηθούμε “και μη χειρότερα”. [ΕΔΩ – στο τέλος της ανάρτησης].
 • Δελτίο Τύπου –  Συνυπογράφουν οι επιστημονικές εταιρείες : Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Ελληνική Οικολογική Εταιρεία και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μεταξύ των άλλων αναφέρεται: “Καλούμε το ΥΠΕΝ να αποσύρει το εν λόγω νομοσχέδιο, καθώς παραβιάζει ευθέως τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης, η οποία δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση της
  βιοποικιλότητας και επιβάλλει τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων ειδών.” [ΕΔΩ]
 • Ανοιχτή Επιστολή 11 Περιβαλλοντικών Οργανώσεων προς τον Πρωθυπουργό: Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε διαβούλευση. Απόσπασμα της επιστολής: “Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνει το εν λόγω νομοσχέδιο, αφορούν κρίσιμα ζητήματα για την προστασία του περιβάλλοντος, ωστόσο, όπως προκύπτει, οδηγούν στην αποδόμηση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας με: την υπεραπλούστευση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, την αποδυνάμωση της περιβαλλοντικής επιθεώρησης, την επιβάρυνση όλων των ζωνών προστασίας των περιοχών του δικτύου Natura 2000 με ασύμβατες και βλαπτικές για το περιβάλλον χρήσεις, τη σοβαρή υποβάθμιση του ήδη αναξιόπιστου θεσμού των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.” [ΕΔΩ]
 • Κοινή ανακοίνωση 11 οργανώσεων για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ: Απόσπασμα από την ανακοίνωση “Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν από την κυβέρνηση και το υπουργείο να αποσύρουν τα κεφάλαια του νομοσχεδίου που αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις προστατευόμενες περιοχές. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και να ολοκληρώσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις και παλινωδίες τη θεσμική θωράκιση των περιοχών Natura 2000.” [ΕΔΩ]
 • Βασιλική Κατή Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών. Επικεφαλής του Εργαστηρίου Διατήρησης της Βιοποικιλότητας (BCL). Επιστημονική υπεύθυνη στο έργο “ROADLESS   – Περιοχές Άνευ Δρόμων και βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα.” | Απόσπασμα από την παρέμβαση στη διαβούλευση: “Το πνεύμα της νομοθεσίας ΠΑΔ και ακόμη περισσότερο το Ευρωπαϊκό Θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να ενσωματωθεί στο επίμαχο νομοσχέδιο, και συγκεκριμένο στο συναφές άρθρο 11. Αντ’ αυτού αποδομείται η έννοια της αυστηρής προστασίας, επιτρέποντας την επέλαση των τεχνητών επιφανειών, έργων ΑΠΕ, Μαζικής Μεταφοράς και εξορύξεων.”  [ΕΔΩ]
 • ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: “Τελικά, το κατεπείγον της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο φαίνεται να αφορά στις αλλαγές που επιχειρεί να κάνει στις χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές, δύο χρόνια μετά από τον καθορισμό τους από το νόμο Χατζηδάκη του 2020. Κι αυτό για να εξαναγκαστούν τα γραφεία μελετών που έχουν αναλάβει τη σύνταξη των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών των περιοχών Natura, να συμπεριλάβουν στις μελέτες τους διάφορα «αναπτυξιακά» έργα, κυρίως ενεργειακά αλλά και άλλα (τουριστικά), καθώς και υποδομές (νέους δρόμους), ως επιτρεπόμενες χρήσεις στις ζώνες προστασίας, που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο νόμο Χατζηδάκη. Κατεπείγουσα «ανάγκη» είναι επίσης να προκαθοριστεί με νόμο η προοπτική επιβάρυνσης των περιοχών Natura με τέτοια έργα για να τα συμπεριλάβει και η μελέτη αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ!.Σε μια συγκυρία όπου αναδεικνύονται κρίσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την υγεία και τη διατροφή και αναλαμβάνονται σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει εγκλωβισμένη σε παρωχημένους «αναπτυξιακούς στόχους», που αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές αιτίες για την κακοδαιμονία της χώρας. [ΕΔΩ]
 • Σχόλιο των ΦτΦ στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ (Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ συμμετείχε στη διαβούλευση με ένα λιτό σχόλιο γιατί θεωρούσε τη δημόσια διαβούλευση υποχρεωτική για τη κυβέρνηση, η οποία ήταν αποφασισμένη να το καταθέσει με ορισμένες ίσως μικροαλλαγές χωρίς να αλλάξει η φιλοσοφία του): “Το σύνολο του ν/σ έρχεται σε αντίθεση με το Voluntary National Review/ VNR, 2022 της Ελληνικής Κυβέρνησης https://bit.ly/3RkMBl7. Με άλλα λόγια «άλλα λέτε» και «άλλα κάνετε». Ο χρόνος που έχει προβλεφθεί για τη διαβούλευση είναι αναντίστοιχα μικρός για τα τόσα σοβαρά θέματα του νομεσχεδίου «σκούπα».
  Ιδιαίτερα το κεφάλαιο Γ’ που αφορά τις προστατευόμενες περιοχές δεν συνάδει με τις οδηγίες της ΕΕ και ιδιαίτερα με την «Εκτίμηση των επιπτώσεων έργων στο περιβάλλον (EIA)» (οδ. 2011/92) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ev0032.
  Η γνώμη μας είναι να αποσύρετε το ν/σ και να το επαναφέρετε λαμβάνοντας υπόψη σας τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των εμπλεκόμενων φορέων.”

Συνάντηση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, με εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων 20 Ιουλίου 2022.

Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης για το υπό κατάθεση του ν/σ στη Βουλή  ο ΥΠΕΝ κ.Κώστας Σκρέκας κάλεσε για συζήτηση εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν ο Κώστας Φωτεινάκης (πρόεδρος των ΦτΦ) ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση κυρίως για να ακούσει την επιχειρηματολογία του ΥΠΕΝ και όχι για να κάνει κάποια παρέμβαση, μιας και είχε διαμορφώσει σε συνεργασία με τους συνεργάτες του ότι το “νομοσχέδιο δεν σώζεται”.

Ακολουθούν:

 • Η ανακοίνωση τύπου του ΥΠΕΝ: “Συνάντηση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, με εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων” [ΕΔΩ].
 • Ανακοίνωση περιβαλλοντικών οργανώσεων για την πρόσφατη συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας: Απόσπασμα από την ανακοίνωση: “Πριν μερικούς μήνες, στο παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN), η κυβέρνηση δεσμεύτηκε «να γίνει πρωταθλήτρια στην πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος», τονίζοντας «πως η ανακήρυξη του καθεστώτος προστασίας για όλες τις περιοχές NATURA 2000 θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022, μέσω μιας απολύτως διαφανούς και συμπεριληπτικής διαδικασίας. Θεωρούμε λοιπόν ως ανακόλουθο το νομοσχέδιο αυτό, διότι αποδομεί ακόμα περισσότερο απ’ ό,τι ήδη έχει κάνει ο ν. 4685/2020 την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας και προεξοφλεί το αποτέλεσμα των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, οι οποίες εκκρεμούν εδώ και χρόνια, αδιαφορώντας για τις απαιτήσεις προστασίας και το περιβαλλοντικό κεκτημένο του εθνικού (Σύνταγμα) και του ενωσιακού δικαίου.” [ΕΔΩ]
 • Δημήτρης Λιάλιος – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Διχάζουν οι ρυθμίσεις για περιοχές Natura – Επιστημονικοί φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου του υπ. Περιβάλλοντος. Ρεοιρτάζ και δυο συνεντεύξεις με τους κ.κ. Γιώργος Αμυρά (υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.) και Δημήτρη Καραβέλλα (γενικός διευθυντής του WWF Ελλάς) [ΕΔΩ]

Το άρθρο Κατατέθηκε το ν/σ | Συνάντηση του ΥΠΕΝ Κώστα Σκρέκα, με εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων – 20 Ιουλίου 2022 | Ιστορικό – Ρεπορτάζ | Θέσεις – Απόψεις – Παρεμβάσεις εμφανίστηκε πρώτα στο Nature Friends.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *