Αριθμητική άνευ Διδασκάλου

Στην Αγαπημένη μου Βερονίκη

Ένα σου βλέμμα φλογερό
φωτίζει τη ψυχή μου.

Δύο φιλιά σου με κερνάς
και χάνω τη φωνή μου.

Τρία σου χάδια στο λαιμό
λικνίζουν το κορμί μου.

Τέσσερα χέρια αν κεντούν
αγάπη στην αγάπη,
πέντε και πέντε δάχτυλα
υφαίνουνε το σύμπαν.

Δεν θέλω άλλους αριθμούς,
μου φτάνουν όσοι ξέρω.
Δεν θέλω άλλο μάθημα,
τους έχω μάθει όλους.

 


   Ο Θάνατος

      Ο Έρωτας